Constantin Guguianu, consilier județean PSD, este acuzat de rudele sale că vrea să le ia locurile de veci din Focșani, folosind tertipuri juridice și cu complicitatea Primăriei Focșani. Concret, rudele acestuia, care locuisc acum în județul Galați, au fost înștiințate de Primăria Focșani, după 17 ani, că le-a expirat concesiunea pentru locurile de veci din oraș, fiind înștiințate că trebuie să plătească suma totală in urmă. Motiv pentru care au formulat o sesizare și amenință că vor sesiza și organele de cercetare penală.

 

„Urmare adresei prin care ne înștiințați că asupra acestui loc concesiunea a expirat, vă facem cunoscut faptul că nu ne-ați indicat nici un contract de concesiune pentru a verifica cele susținute, nu ne-ați arătat suma pe care trebuie să o achităm pentru continuarea concesiunii, și de ce anume în anul 2022, la 17 ani de la presupusa expirare ne înștiințati că am avea de plată sume de bani, fără a ne preciza de unde derivă acestea, ce reprezintă și în virtutea cărui titlu ni se percep.

Urmare a discuției cu d-nul jurist Constantin Remus Daniel, care nu a putut să ne comunice în baza cărui titlu ni se percep sume de bani și ce anume reprezintă acestea, vă fac cunoscut faptul că această adresă nu poate constitui notificare, iar ridicarea dreptului de concesiune în data de 01.04.2022, în absența unei notificări valabile, unde să fie precizat și anexat contractul de concesiune anterior, contractul de concesiune actual și durata pentru care a fost încheiat/se va încheia, nu valorează notificare în sensul dispozițiilor Codului  de Procedură Fiscală și al Codului de Procedură Civilă.

De asemenea vă aduc la cunostință că în cuprinsul adresei nu este arătat nici un temei de drept în baza căruia ne condiționați să achităm sume de bani, nearătate în adresă, sau în baza căruia ulterior datei de 01.04.2022, concesiunea își pierde valabilitatea.

În realitate fostul consilier juridic, Guguianu Constantin, își dorește aceste locuri de veci, a fost la dumneavoastră în birou (avem declarații angajați care ne-au confirmat acest lucru) și cu sprijinul instituției unde sunteți angajați, se încropește o chestiune de pierdere a unei concesiuni care are iz ilegal, în beneficiul unei persoane care are intrări la instituțiile potrivite. Din păcate pentru dumneavoastră și dumnealui, dreptul de concesiune revine moștenitorilor de drept, și nu poate fi pierdut printr-o adresă întocmită în derâdere la adresa normelor de drept aplicabile.

Atâta timp cât din anul 2009 nu ne-ați notificat niciodată cu privire la acest contract, chitanță de mână, ca să îl citez pe domnul jurist, este netemeinic și nelegal să procedați în maniera aceasta, fiind în acest moment încălcate toate normele de drept referitoare la continuare concesiunii cu moștenitorii.

La acest moment, practic, se încearcă, sub aparența unei legalități-emiterea acestei adrese fără noimă juridică, să se ”fure” un bun care aparține moștenitorilor de drept.

Prin urmare, cei doi moștenitori legitimi ai defuncților Apsotol Mazilu și Maria, își exprimă dorința de continuare a concesiunii, care este un drept al lor conferit de lege, de care nu pot fi deposedați și solicită să li se pună la dispoziție următoarele documente, pentru a se constitui în mod legal dreptul lor, urmare a moștenirii.

Solicităm, în maxim 30 de  zile de la primirea prezentei șă ne comunicați, pe adresa cabinetului de avocatură din antet, următoarele documente:

  • Actul de concesiune al predecesorilor acestora
  • Perioada pentru care acesta a fost încheiat cu documentele aferente
  • Noile obligații ale moștenitorilor care își exprimă dorința de continuare a concesiunii, deși este un drept al lor, care nu trebuie confirmat
  • Temeiul de drept în baza căruia li se cere plata unor sume de bani și ce reprezintă acestea
  • Noul contract, suma care trebuie plătită și temeiul de drept în baza căruia se percepe
  • Termenul pentru care se încheie noua concesiune, dacă se dovedește că anterioară a expirat.

În situația în care nu veți da curs prezentei ne vom adresa organelor de urmărire penală și instanței de judecată, pentru prezervarea drepturilor legale ale moștenitorilor, din prezenta, se arată într-o sesizare avocațială”, se arată în sesizare.

Contactat, Constantin Guguianu neagă afirmațiile:

„Părinții soției au decedat in 1984- mama și 1996- tata. Sunt înmormântați in cimitirul Nordic pe doua locuri concesionate in 1984 pentru 7 ani și prelungita concesiunea in 1996. Concesiunile au fost plătite de mine. Succesiunea după socrul meu a fost dezbătută in 2004. Atunci nu s-a discutat nimic despre concesiunea locurilor de înmormântare și nici de atunci, pana anul trecut. Am mers împreuna cu soția la cimitir sa ne interesam care este procedura pentru a prelua concesiunea. Am fost întrebați dacă mai sunt și alți mostenitori, am precizat ca mai sunt doua moștenitoare și am indicat numele și adresele acestora. Ulterior, de la DDSP, am primit notificare in care ne ca a expirat concesiunea pentru cele doua locuri din cimitir și trebuie sa ne exprimam intenția de prelungire a acesteia pana pe 31.03.2022. Pana la aceasta data nu era depusă nici o cerere. In aceste condiții, pe 31.03.2022, soția mea a depus o cerere prin care și-a exprimat un drept de preempțiune pentru preluarea contractului de concesiune, având dorința de a amenaja, corespunzător, mormintele părinților, de care nu s-a ocupat nimeni, in afara de ea. Precizez ca nu am intervenit la nimeni din, Primăria sau DDSP, pentru a ne favoriza intr-un fel. Toate moștenitoarele au drepturi și obligații egale și nu dorim sa obstrucționăm pe nimeni!”, a declarat consilierul județean.

Articolul precedentFostul deputat român Cristian Rizea se oferă să-l găzduiască gratuit pe Traian Băsescu, alungat din vila de protocol
Articolul următorPOIM: 210 contracte în valoare de 456 milioane lei, semnate în luna martie 2022