Cele mai multe unități de învățământ din Vrancea încep anul școlar 2020-2021 sub incidența Scenariului 1. Sunt și unități în Scenariul 2 dar și o unitate de învățământ în Scenariul 3 – Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” din Focșani.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea s-a întrunit în şedinţa extraordinară astăzi, sub conducerea prefectului Gheorghiță Berbece, pentru aprobarea scenariilor de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, începând cu data de 14.09.2020.

Având în vedere analiza de risc epidemiologic a Direcției de Sănătate Publică Vrancea care a fost înaintată CJSU Vrancea, din care rezultă că rata de incidență, la nivel județean, pentru intervalul 31 – 06.09.2020 a fost de 0,240/00, în creştere uşoară, față de intervalul 25 – 31.08.2020, când a fost de 0,200/00, macheta cu scenariile avizate de către Direcția de Sănatate Publică Vrancea privind desfășurarea cursurilor în unitățile de învățământ, în săptămâna 14.09 – 18.09.2020, dar și adresa Inspectoratului Școlar Județean Vrancea prin care s-au înaintat propunerile unităților de învățământ, cu privire la scenariile de începere a anului școlar 2020 – 2021, avizate în temeiul Art. 7 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 173 din 24.04.2020, se aprobă scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, precum și faptul că acestea vor respecta măsurile de organizare a activităţii în condiţii de siguranţă epidemiologica pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educației și cercetării.

De asemenea, s-a hotărât ca rata de incidență a cazurilor aferente măsurilor prevăzute să se analizeze săptămânal, la nivelul județului și al fiecărei localități, din cadrul acestuia.
Totodată, hotărârile CJSU Vrancea privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar se vor actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

SITUAŢIA CU SCENARIILE DE FUNCȚIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA NIVELUL JUDEŢULUI VRANCEA

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ U.A.T. Scenariul de funcționare
1 Lic. Teor.” E.Botta” Adj. ADJUD SCENARIUL 2
2 Col.Teh.”Gh.Balş” Adjud ADJUD SCENARIUL 2
3 Sc.Gim.,,M. Armencea” Adj. ADJUD SCENARIUL 1
4 Grad pn nr.1 Adjud ADJUD SCENARIUL 1
5 Sc.Prim.Burcioaia ADJUD SCENARIUL 1
6 Grad pn Burcioaiai ADJUD SCENARIUL 1
7 Sc.Prim.Şişcani ADJUD SCENARIUL 1
8 Grad pn Şişcani ADJUD SCENARIUL 1
9 Sc.Gim.,,Princip. Radu,,Adj. ADJUD SCENARIUL 1
10 Grăd pn nr. 2 Adjud ADJUD SCENARIUL 1
11 Șc.Gim. Adjudu Vechi ADJUD SCENARIUL 1
12 Grăd pn Adjudu Vechi ADJUD SCENARIUL 1
13 Sc.Gim.,,Angela Gheorghiu, ADJUD ADJUD SCENARIUL 1
14 Grad pn nr. 3 Adjud ADJUD SCENARIUL 1
15 Sc.Gim. Maresal Averescu Adj. ADJUD SCENARIUL 1
16 Grad pp nr.4 Adjud ADJUD SCENARIUL 2
17 Grad cu p.p. „Jovial” Adjud ADJUD SCENARIUL 1
18 Șc.Gim.Andreiaşu de Jos ANDREIASU DE JOS SCENARIUL 1
19 Grăd pn Andreiaşu de Jos ANDREIASU DE JOS SCENARIUL 1
20 Șc.Gim.Andreiaşu de Sus ANDREIASU DE JOS SCENARIUL 1
21 Grăd pn Andreiaşu de Sus ANDREIASU DE JOS SCENARIUL 1
22 Şc.Prim.Răchitaşu ANDREIASU DE JOS SCENARIUL 1
23 Grăd pn Răchitaşu ANDREIASU DE JOS SCENARIUL 1
24 Şc.Gim.Băleşti BALESTI SCENARIUL 1
25 Grad pn Băleşti BALESTI SCENARIUL 1
26 Sc. Gim.”St.Cel Mare” Birsesti BARSESTI SCENARIUL 1
27 Grad pn Birsesti BARSESTI SCENARIUL 1
28 Grad pn Topesti BARSESTI SCENARIUL 1
29 Sc.Gim.Nr.1 Biliesti BILIESTI SCENARIUL 1
30 Grad.p.n Biliesti BILIESTI SCENARIUL 1
31 Şc.Gim. Bogheşti BOGHESTI SCENARIUL 1
32 Şc. Prim.Prisecani BOGHESTI SCENARIUL 1
33 Grăd pn Bogheşti BOGHESTI SCENARIUL 1
34 Sc. Gim.Gagesti BOLOTESTI SCENARIUL 1
35 Grad pn nr.1 Gagesti BOLOTESTI SCENARIUL 1
36 Grad pn nr.2 Gagesti BOLOTESTI SCENARIUL 1
37 Grad pn Bolotesti BOLOTESTI SCENARIUL 1
38 Sc. Prim. Ivancesti BOLOTESTI SCENARIUL 1
39 Grad pn Ivancesti BOLOTESTI SCENARIUL 1
40 Grad pn Vitanestii de sub Magura BOLOTESTI SCENARIUL 1
41 Sc.Gim. Bordeşti BORDESTI SCENARIUL 1
42 Sc.Prim.Bordeşti de Jos BORDESTI SCENARIUL 1
43 Grăd pn Bordeşti BORDESTI SCENARIUL 1
44 Grăd pn Bordeşti de Jos BORDESTI SCENARIUL 1
45 Sc.Gim. Brosteni/Pitulusa BROSTENI SCENARIUL 1
46 Grad pn Pitulusa BROSTENI SCENARIUL 1
47 Grad pn Brosteni BROSTENI SCENARIUL 1
48 Sc.Gim.CAMPINEANCA CAMPINEANCA SCENARIUL 1
49 Grad pn Cimpineanca CAMPINEANCA SCENARIUL 1
50 Şc.Gim. CAMPURI CAMPURI SCENARIUL 1
51 Grăd pn nr.1 Cîmpuri CAMPURI SCENARIUL 1
52 Şc.Gim.Rotileştii Mari CAMPURI SCENARIUL 1
53 Grăd pn Rotileştii Mari CAMPURI SCENARIUL 1
54 Grăd pn Feteşti CAMPURI SCENARIUL 1
55 Sc.Gim.’M.Simbotin”Cirligele CARLIGELE SCENARIUL 1
56 Grad pn Cîrligele CARLIGELE SCENARIUL 1
57 Grad pn Bonţeşti CARLIGELE SCENARIUL 1
58 Sc.Gim. CHIOJDENI CHIOJDENI SCENARIUL 1
59 Grad pn Chiojdeni CHIOJDENI SCENARIUL 1
60 Sc. Prim.Catauti CHIOJDENI SCENARIUL 1
61 Sc.Prim.Tulberea CHIOJDENI SCENARIUL 1
62 Grad pn Tulburea CHIOJDENI SCENARIUL 1
63 Sc.Prim.Luncile CHIOJDENI SCENARIUL 1
64 Grad pn Luncile CHIOJDENI SCENARIUL 1
65 C.S.E.I.Mihalceni CIORASTI SCENARIUL 1
66 Sc.Gim I.Sirbu CIORASTI CIORASTI SCENARIUL 1
67 Sc.Prim. Mihalceni CIORASTI SCENARIUL 1
68 Grad pn Ciorasti CIORASTI SCENARIUL 1
69 Sc.Gim.Serbanesti CORBITA SCENARIUL 1
70 Grad pn Serbăneşti CORBITA SCENARIUL 1
71 Sc. Prim. Buda CORBITA SCENARIUL 1
72 Grad pn Buda CORBITA SCENARIUL 1
73 Grad pn Rădăcineşti CORBITA SCENARIUL 1
74 Şc.Gim. Coteşti COTESTI SCENARIUL 1
75 Şc.Prim.Coteşti COTESTI SCENARIUL 1
76 Grăd pn Coteşti COTESTI SCENARIUL 1
77 Şc.Gim.”N.Rădulescu” Budeşti COTESTI SCENARIUL 1
78 Grăd pn Budeşti COTESTI SCENARIUL 1
79 Şc.Gim.”D.Zamf” Dumbrăveni DUMBRAVENI SCENARIUL 1
80 Grad pn Dumbrăveni DUMBRAVENI SCENARIUL 1
81 Sc.Gim.Cindeşti DUMBRAVENI SCENARIUL 1
82 Grăd pn Cindesti DUMBRAVENI SCENARIUL 1
83 Grăd pn Dragosloveni DUMBRAVENI SCENARIUL 1
84 Lic.”Gr.Gheba” Dumitreşti DUMITRESTI SCENARIUL 1
85 Grăd pn Dumitreştii DUMITRESTI SCENARIUL 1
86 Sc.Prim. Motnău DUMITRESTI SCENARIUL 1
87 Grăd pn Motnău DUMITRESTI SCENARIUL 1
88 Sc.Prim.Dumitr.de Sus DUMITRESTI SCENARIUL 1
89 Grad pn Dumitr de Sus DUMITRESTI SCENARIUL 1
90 Sc.Prim.Biceştii de Sus DUMITRESTI SCENARIUL 1
91 Grăd pn Biceştii de Sus DUMITRESTI SCENARIUL 1
92 Sc.Prim.Biceştii de Jos DUMITRESTI SCENARIUL 1
93 Grăd pn Biceştii de Jos DUMITRESTI SCENARIUL 1
94 Sc. Prim. Poieniţa DUMITRESTI SCENARIUL 1
95 Grăd pn Poenita DUMITRESTI SCENARIUL 1
96 Sc.Prim.nr.1 Găloieşti DUMITRESTI SCENARIUL 1
97 Grăd pn nr.1 Găloieşti DUMITRESTI SCENARIUL 1
98 Sc.Gim.Fitionești FITIONESTI SCENARIUL 1
99 Șc.Prim. Mănăstioara FITIONESTI SCENARIUL 1
100 Grăd pn Mânăstioara FITIONESTI SCENARIUL 1
101 Grad pn nr. 1 Fitionești FITIONESTI SCENARIUL 1
102 Grăd pn nr. 2 Fitionești FITIONESTI SCENARIUL 1
103 Sc.Postlic.”Hipocrate” Fcs. FOCSANI SCENARIUL 1
104 Centrul Sc.pt. Ed. Incl.Focsani FOCSANI SCENARIUL 1
105 Col.Ec„M. Kogălniceanu” Fcs FOCSANI SCENARIUL 2
106 Col.Nat. Al.I.Cuza Fcsani FOCSANI SCENARIUL 2
107 Col. Nat.”Unirea” Fcs FOCSANI SCENARIUL 2
108 Col.Teh.”E Nicolau” Fcş FOCSANI SCENARIUL 2
109 Col.Teh.”Gh.Asachi” Fcş FOCSANI SCENARIUL 2
110 Col. „I.Mincu” Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
111 Lic.de Artă Gh.Tattarescu Fcs FOCSANI SCENARIUL 2
112 Lic.Prog.Sportiv Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
113 Lic. Ped.,,S Haret,,Fcs FOCSANI SCENARIUL 2
114 Lic.”G G Longinescu” Fcs FOCSANI SCENARIUL 2
115 Grad pp Nr.15 Fcs FOCSANI SCENARIUL 2
116 Col.Teh.”V.Cotea” Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
117 Col.Teh.Auto”T.Vuia” Fcş FOCSANI SCENARIUL 2
118 Sc.Gim.,,N.Iorga” nr.1 Fcs FOCSANI SCENARIUL 2
119 Sc.Gim.”I Basgan” nr.2 Fcs FOCSANI SCENARIUL 2
120 Grad pn nr. 4 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
121 Grad pp nr. 8 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
122 Sc.Gim.nr.3 Fcs FOCSANI SCENARIUL 1
123 Sc.Gim.”A. Saligny” nr.5 Fcs. FOCSANI SCENARIUL 1
124 Sc.Gim. Nr.7 Fcs FOCSANI SCENARIUL 1
125 Grad pn Mândreşti FOCSANI SCENARIUL 1
126 Grad pn nr.3 Focşani FOCSANI SCENARIUL 1
127 Sc.Gim.Al.Vlahuţă nr.8 Fcş FOCSANI SCENARIUL 2
128 Sc.Gim.,,Şt.cel Mare” Fcş FOCSANI SCENARIUL 2
129 Grăd pn nr.6 Focşani FOCSANI SCENARIUL 2
130 Sc.Gim.”D.Zamfirescu” Fcş FOCSANI SCENARIUL 2
131 Grad pp nr.7 Focşani FOCSANI SCENARIUL 2
132 Grad pp nr.1 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
133 Grad pp nr.2 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
134 Grad pp nr.13 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
135 Grad pn nr.10 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
136 Grad pp nr.16 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
137 Grad pp nr.17 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
138 Grad pn nr.19 Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
139 Grad pp nr.18, Focsani FOCSANI SCENARIUL 2
140 Grad pp nr. 23 Fcs. FOCSANI SCENARIUL 2
141 Sc.”Regatul povestilor” Fcs. FOCSANI SCENARIUL 1
142 Sc.Postlic.”C.Davila” Focsani FOCSANI SCENARIUL 3
143 Sc.Post lic.”V. Alecs” Fcs. FOCSANI SCENARIUL 2
144 Sc.Post lic”Ana Aslan” Fcs. FOCSANI SCENARIUL 2
145 Grad p.p.”Smart Club” Fcs. FOCSANI SCENARIUL 1
146 Sc.Prim „Armonia” Focsani FOCSANI SCENARIUL 1
147 Centr de zi”Maria”Aj.Copiilor FOCSANI SCENARIUL 2
148 Sc.Gim. Garoafa GAROAFA SCENARIUL 2
149 Grad pn Garoafa GAROAFA SCENARIUL 1
150 Sc.Gim.P.Blindu Ciuslea GAROAFA SCENARIUL 1
151 Grad pn Ciuslea GAROAFA SCENARIUL 1
152 Grad pn Rachitosu GAROAFA SCENARIUL 1
153 Sc.Gim. Goleşti GOLESTI SCENARIUL 1
154 Grad. pn Goleşti GOLESTI SCENARIUL 1
155 Sc.Gim. Gologanu GOLOGANU SCENARIUL 1
156 Grad pn Gologanu GOLOGANU SCENARIUL 1
157 Sc.Gim.Al.Vlahuta”- Gugesti GUGESTI SCENARIUL 2
158 Grad pn nr.1 Gugesti GUGESTI SCENARIUL 2
159 Sc.Gim.nr.2 Gugesti GUGESTI SCENARIUL 2
160 Grad pn nr.2 Gugesti GUGESTI SCENARIUL 2
161 Grad pn nr.3 Gugesti GUGESTI SCENARIUL 2
162 Grad pn nr.4 Oreavu GUGESTI SCENARIUL 2
163 Grad pp Gugesti GUGESTI SCENARIUL 2
164 Sc.Gim.Gura Calitei GURA CALITEI SCENARIUL 2
165 Grad pn Gura Calitei GURA CALITEI SCENARIUL 2
166 Sc.Prim.Lacu lui Baban GURA CALITEI SCENARIUL 2
167 Grad pn Lacu lui Baban GURA CALITEI SCENARIUL 2
168 Sc.Prim.Dealu Lung GURA CALITEI SCENARIUL 2
169 Grad pn Dealu Lung GURA CALITEI SCENARIUL 2
170 Sc.Prim. Polpu GURA CALITEI SCENARIUL 2
171 Grad pn Plopu GURA CALITEI SCENARIUL 2
172 Șc.Gim.Homocea HOMOCEA SCENARIUL 1
173 Șc.Gim. Lespezi HOMOCEA SCENARIUL 1
174 Sc.Prim. Costisa HOMOCEA SCENARIUL 1
175 Grad pn Costisa HOMOCEA SCENARIUL 1
176 Grăd pn nr.1 Homocea HOMOCEA SCENARIUL 1
177 Grăd pn Lespezi HOMOCEA SCENARIUL 1
178 Sc.Gim. Jaristea JARISTEA SCENARIUL 1
179 Grăd pn nr.1 Jaristea JARISTEA SCENARIUL 1
180 Sc.PrimNr.2(Marginea) Jariştea JARISTEA SCENARIUL 1
181 Grăd pn nr.2 (Marginea) Jaristea JARISTEA SCENARIUL 1
182 Sc.Prim.Vărsătura JARISTEA SCENARIUL 1
183 Grăd pn Vărsătura JARISTEA SCENARIUL 1
184 Şc.Prim. Padureni JARISTEA SCENARIUL 1
185 Grăd pn Pădureni JARISTEA SCENARIUL 1
186 Şc.Prim. Scinteia JARISTEA SCENARIUL 1
187 Grăd pn Scinteia JARISTEA SCENARIUL 1
188 Sc.Gimn Jitia JITIA SCENARIUL 1
189 Grad pn Jitia JITIA SCENARIUL 1
190 Sc.Prim Măgura JITIA SCENARIUL 1
191 Grad pn Măgura JITIA SCENARIUL 1
192 Sc.Prim.Cerbu JITIA SCENARIUL 1
193 Grad pn Cerbu JITIA SCENARIUL 1
194 Grad pn nr.1 Jitia de Jos JITIA SCENARIUL 1
195 Sc.Prim.Dealu Sarii JITIA SCENARIUL 1
196 C.S.E.I.Maicanesti MAICANESTI SCENARIUL 1
197 Sc.Gim. Maicanesti MAICANESTI SCENARIUL 1
198 Grad pn Maicanesti MAICANESTI SCENARIUL 1
199 Sc.Gim.Rimniceni MAICANESTI SCENARIUL 1
200 Grad pn Ramniceni MAICANESTI SCENARIUL 1
201 Lic.Teh.”E. Grig.” Marasesti MARASESTI SCENARIUL 1
202 Sc.Gim.”E.Teodoroiu” Nr.1 Maras. MARASESTI SCENARIUL 1
203 Grad pn „Lizuca” nr.1 Marasesti MARASESTI SCENARIUL 1
204 Sc.Gim.nr.2 Marasesti MARASESTI SCENARIUL 2
205 Grad pn nr.3 Marasesti MARASESTI SCENARIUL 1
206 Sc.Prim.Haret MARASESTI SCENARIUL 1
207 Grad pn Haret MARASESTI SCENARIUL 1
208 Scoala Prim.Călimăneşti MARASESTI SCENARIUL 1
209 Grad pn Călimăneşti MARASESTI SCENARIUL 1
210 Scoala Prim. Siretu MARASESTI SCENARIUL 2
211 Grad pn Siretu MARASESTI SCENARIUL 2
212 Sc.Gim. nr.1 Mera MERA SCENARIUL 1
213 Grad pn nr. 1 Mera MERA SCENARIUL 1
214 Sc.Gim.nr.1Vulcaneasa MERA SCENARIUL 1
215 Grad.pn nr.1Vulcaneasa MERA SCENARIUL 1
216 Sc.Prim.Livada MERA SCENARIUL 1
217 Grad pn Livada MERA SCENARIUL 1
218 Sc.Prim.nr.2 Mera MERA SCENARIUL 1
219 Sc.Prim.nr.2 Vulcanesa MERA SCENARIUL 1
220 Grad pn nr. 2 Vulcaneasa MERA SCENARIUL 1
221 Grad pn Podu Manastirii-Mera MERA SCENARIUL 1
222 Sc.Gim. Milcovul MILCOVUL SCENARIUL 1
223 Grăd pn Milcovul MILCOVUL SCENARIUL 1
224 Grad pn LămoteştiI MILCOVUL SCENARIUL 1
225 Sc.Gim. Movilita MOVILITA SCENARIUL 1
226 Grad pn Movilita MOVILITA SCENARIUL 1
227 Grad pn Diocheti MOVILITA SCENARIUL 1
228 Sc.Gim. Nanesti NANESTI SCENARIUL 1
229 Grad pn Nanesti NANESTI SCENARIUL 1
230 Grad pn Calienii Vechi NANESTI SCENARIUL 1
231 Sc.Gim.”B.St. Delavrancea” Naruja NARUJA SCENARIUL 1
232 Sc.Prim.P. Narujei NARUJA SCENARIUL 1
233 Grad pn P. Narujei NARUJA SCENARIUL 1
234 Grad pn nr.1 Naruja NARUJA SCENARIUL 1
235 Sc.Gim.”D. Pricop” Negrilesti NEGRILESTI SCENARIUL 1
236 Grad pn Negrilesti NEGRILESTI SCENARIUL 1
237 Sc.Gim.”D.Gusti”Nereju NEREJU SCENARIUL 1
238 Grad pn nr.1 Nereju NEREJU SCENARIUL 1
239 Sc.Prim.nr.2 Nereju NEREJU SCENARIUL 1
240 Grad pn nr.2 Nereju NEREJU SCENARIUL 1
241 Grad pn nr.3 Nereju NEREJU SCENARIUL 1
242 Grad pn nr.2 Nereju Mic NEREJU SCENARIUL 1
243 Grad pn nr.3 Nereju Mic NEREJU SCENARIUL 1
244 Sc.Gim.Nereju Mic NEREJU SCENARIUL 1
245 Grad pn nr.1 Nereju Mic NEREJU SCENARIUL 1
246 Sc.Prim. Bradacesti NEREJU SCENARIUL 1
247 Grad pn Bradacesti NEREJU SCENARIUL 1
248 Sc.Prim.Chiricari NEREJU SCENARIUL 1
249 Grad pn Chiricari NEREJU SCENARIUL 1
250 Sc.Prim. Sahastru NEREJU SCENARIUL 1
251 Grad pn Sahastru NEREJU SCENARIUL 1
252 Sc.Gim. Nistoresti NISTORESTI SCENARIUL 1
253 Grad pn Nistoresti NISTORESTI SCENARIUL 1
254 Sc.Gim. Herastrau NISTORESTI SCENARIUL 1
255 Grad pn Herastrau NISTORESTI SCENARIUL 1
256 Sc.Prim. Bradetu NISTORESTI SCENARIUL 1
257 Sc.Gim. Obrejița OBREJITA SCENARIUL 1
258 Grad pn Obrejita OBREJITA SCENARIUL 1
259 Lic.Teor. Odobesti ODOBESTI SCENARIUL 2
260 Sc.Prim.Unirea Odobesti ODOBESTI SCENARIUL 2
261 Lic Teh. Odobesti ODOBESTI SCENARIUL 1
262 Grad pp nr.1 Odobesti ODOBESTI SCENARIUL 1
263 Grad pn nr.4 Unirea ODOBESTI SCENARIUL 1
264 Grad pn nr.3 Caragea ODOBESTI SCENARIUL 1
265 Sc.Gim.Paltin PALTIN SCENARIUL 1
266 Grad pn nr.1 Paltin PALTIN SCENARIUL 1
267 Sc.Prim.Prahuda PALTIN SCENARIUL 1
268 Grad pn nr.2 Paltin PALTIN SCENARIUL 1
269 Grad pn Prahuda PALTIN SCENARIUL 1
270 Lic.Teor.”I Slavici” Panciu PANCIU SCENARIUL 2
271 Lic.Teh.”Al.I.Cuza” Panciu PANCIU SCENARIUL 1
272 Grad pn Dumbrava PANCIU SCENARIUL 1
273 Grad pn Neicu PANCIU SCENARIUL 1
274 Grad pn nr.1 Panciu PANCIU SCENARIUL 1
275 Grad pn Satu Nou PANCIU SCENARIUL 1
276 Grad pp Crucea de Sus PANCIU SCENARIUL 1
277 Șc.Gim.Păulești PAULESTI SCENARIUL 1
278 Grad pn Pulesti PAULESTI SCENARIUL 1
279 Sc.Prim.Haulisca PAULESTI SCENARIUL 1
280 Grad pn Haulisca PAULESTI SCENARIUL 1
281 Sc.Prim.Paulesti Fundatura PAULESTI SCENARIUL 1
282 Grad pn Paulesti-Fundatura PAULESTI SCENARIUL 1
283 Sc.Gim. Paunesti PAUNESTI SCENARIUL 1
284 Grad pn nr.1Paunesti PAUNESTI SCENARIUL 1
285 Grad pn nr.2 Paunesti-Novacesti PAUNESTI SCENARIUL 1
286 Sc.Prim. Bostanesti PAUNESTI SCENARIUL 1
287 Sc.Prim. Novacesti PAUNESTI SCENARIUL 1
288 Sc.Prim.Surlea PAUNESTI SCENARIUL 1
289 Grad.pn Viisoara PAUNESTI SCENARIUL 1
290 Sc.Gim. Ploscuteni PLOSCUTENI SCENARIUL 1
291 Sc.Prim. Argea PLOSCUTENI SCENARIUL 1
292 Grad pn nr. 1 Ploscuteni PLOSCUTENI SCENARIUL 1
293 Grad pn nr. 2 Ploscuteni PLOSCUTENI SCENARIUL 1
294 Grad pn Argea PLOSCUTENI SCENARIUL 1
295 Sc.Gim. Poiana Cristei POIANA CRISTEI SCENARIUL 1
296 Grad pn Poiana Cristei POIANA CRISTEI SCENARIUL 1
297 Sc.Gim. Tiritu POIANA CRISTEI SCENARIUL 1
298 Grad.pn. Tiritu POIANA CRISTEI SCENARIUL 1
299 Sc.Prim. Mahriu POIANA CRISTEI SCENARIUL 1
300 Grad pn Mahriu POIANA CRISTEI SCENARIUL 1
301 Sc.Prim. Petreanu POIANA CRISTEI SCENARIUL 1
302 Șc.Gim.Gh.Zaharia”Popești POPESTI SCENARIUL 1
303 Grăd pn nr.1 Popești POPESTI SCENARIUL 1
304 Grăd pn nr.2 Popești POPESTI SCENARIUL 1
305 Sc.Gim. Pufesti PUFESTI SCENARIUL 1
306 Grad pn Pufesti PUFESTI SCENARIUL 1
307 Sc.prim. Ciorani PUFESTI SCENARIUL 1
308 Grad pn Ciorani PUFESTI SCENARIUL 1
309 Sc.Gim. Domnesti-Tirg PUFESTI SCENARIUL 1
310 Grad pn Domnesti-Tirg PUFESTI SCENARIUL 1
311 Sc.Gim. Răcoasa RACOASA SCENARIUL 1
312 Grăd pn Răcoasa RACOASA SCENARIUL 1
313 Grăd pn Varniţa RACOASA SCENARIUL 1
314 Şc.Prim. Verdea RACOASA SCENARIUL 1
315 Grăd pn Verdea RACOASA SCENARIUL 1
316 Sc.Gim. Rastoaca RASTOACA SCENARIUL 1
317 Grad pn Rastoaca RASTOACA SCENARIUL 1
318 Sc.Gim.Şindrilari nr.1 REGHIU SCENARIUL 2
319 Grad pn Şindrilari nr.1 REGHIU SCENARIUL 2
320 Sc.Prim. Şindrilari nr.2 REGHIU SCENARIUL 2
321 Grăd pn Şindrilari nr.3 REGHIU SCENARIUL 2
322 Şc.Prim.Răiuţi REGHIU SCENARIUL 2
323 Grăd pn Răiuţi REGHIU SCENARIUL 2
324 Sc.Gim.Ruginesti RUGINESTI SCENARIUL 1
325 Grad pn Ruginesti RUGINESTI SCENARIUL 1
326 Sc.Gim. Anghelesti RUGINESTI SCENARIUL 1
327 Grad pn Anghelesti RUGINESTI SCENARIUL 1
328 Sc.Prim. Copacesti RUGINESTI SCENARIUL 1
329 Grad pn Copacesti RUGINESTI SCENARIUL 1
330 Sc.Gim.Sihlea SIHLEA SCENARIUL 1
331 Grad pn Sihlea SIHLEA SCENARIUL 1
332 Sc.Prim. Caiata SIHLEA SCENARIUL 1
333 Grad pn Caiata SIHLEA SCENARIUL 1
334 Sc.Gim. Bogza SIHLEA SCENARIUL 1
335 Grad pn Bogza SIHLEA SCENARIUL 1
336 Sc. Gim. Voetin SIHLEA SCENARIUL 1
337 Grad pn Voetin SIHLEA SCENARIUL 1
338 Sc.Gim.Slob. Bradului SLOBOZIA BRADULUI SCENARIUL 2
339 Grad pn Slob. Bradului SLOBOZIA BRADULUI SCENARIUL 2
340 Sc.Gim. Coroteni SLOBOZIA BRADULUI SCENARIUL 2
341 Sc.Prim. Cornetu SLOBOZIA BRADULUI SCENARIUL 2
342 Grad pn Coroteni SLOBOZIA BRADULUI SCENARIUL 2
343 Grad pn Cornetu SLOBOZIA BRADULUI SCENARIUL 2
344 Sc.Gim. Sl.Ciorasti SLOBOZIA CIORASTI SCENARIUL 1
345 Grad pn Sl. Ciorasti SLOBOZIA CIORASTI SCENARIUL 1
346 Grad pn Jiliste SLOBOZIA CIORASTI SCENARIUL 1
347 Sc.Gim.S.Mehedinti” Soveja SOVEJA SCENARIUL 1
348 Grad pn Dragosloveni SOVEJA SCENARIUL 1
349 Grad pn Rucareni SOVEJA SCENARIUL 1
350 Sc.Gim. Spulber SPULBER SCENARIUL 1
351 Grad pn Spulber SPULBER SCENARIUL 1
352 Sc. Prim.Carşocheşti-Corobita SPULBER SCENARIUL 1
353 Grad pn Carşocheşti-Corobita SPULBER SCENARIUL 1
354 Sc. Prim. Păvălari SPULBER SCENARIUL 1
355 Sc. Prim. Ţipău SPULBER SCENARIUL 1
356 Sc.Gim. nr.1 Stroane STRAOANE SCENARIUL 1
357 Sc.Gim.nr.2Stroane (corp 1+2) STRAOANE SCENARIUL 1
358 Grad pn nr.1 Straoane STRAOANE SCENARIUL 1
359 Grad pn nr.2 Straoane STRAOANE SCENARIUL 1
360 Sc Prim. Muncelu STRAOANE SCENARIUL 1
361 Grad pn Muncelu STRAOANE SCENARIUL 1
362 Sc.Gim.Suraia SURAIA SCENARIUL 2
363 Grad pn nr.1 Suraia SURAIA SCENARIUL 2
364 Grad pn nr.2 Suraia SURAIA SCENARIUL 2
365 Sc.Gim. Tîmboeşti TAMBOESTI SCENARIUL 1
366 Grad pn Tîmboeşti TAMBOESTI SCENARIUL 1
367 Sc.Gim.Slimnic TAMBOESTI SCENARIUL 1
368 Grăd pn Slimnic TAMBOESTI SCENARIUL 1
369 Sc.Gim.Tanasoaia TANASOAIA SCENARIUL 1
370 Grad pn Tanasoaia TANASOAIA SCENARIUL 1
371 Sc.Gim.Feldioara TANASOAIA SCENARIUL 1
372 Grad pn Feldioara TANASOAIA SCENARIUL 1
373 Sc.Prim.Calimaneasa TANASOAIA SCENARIUL 1
374 Sc.Prim.Costisa TANASOAIA SCENARIUL 1
375 Sc.Prim. Covrag TANASOAIA SCENARIUL 1
376 Sc.Prim. Galbeni TANASOAIA SCENARIUL 1
377 Sc.Gim.Nr.2 Bordeasca Veche TATARANU SCENARIUL 1
378 Grad pn nr.1 Bordeasca Veche TATARANU SCENARIUL 1
379 Grad pn nr.2 Bordeasca Veche TATARANU SCENARIUL 1
380 Sc.Gim.Tataranu TATARANU SCENARIUL 1
381 Grad pn Tataranu TATARANU SCENARIUL 1
382 Grad pn Martinesti TATARANU SCENARIUL 1
383 Sc.Gim.Tifesti TIFESTI SCENARIUL 1
384 Grad pn Tifesti TIFESTI SCENARIUL 1
385 Sc.Gim.Batinesti TIFESTI SCENARIUL 1
386 Grad pn Batinesti TIFESTI SCENARIUL 1
387 Sc.Prim.Clipicesti TIFESTI SCENARIUL 1
388 Grad pn Clipicesti TIFESTI SCENARIUL 1
389 Grad pn Olesesti TIFESTI SCENARIUL 1
390 Grad pn Sirbi TIFESTI SCENARIUL 1
391 Sc.Gim.Tulnici TULNICI SCENARIUL 2
392 Grad pn Tulnici TULNICI SCENARIUL 2
393 Sc.Gim. Coza TULNICI SCENARIUL 2
394 Grad pn Coza TULNICI SCENARIUL 2
395 Grad pn Lepsa TULNICI SCENARIUL 2
396 Şc.Gim. Urecheşti URECHESTI SCENARIUL 1
397 Grăd pn nr.1 Urecheşti URECHESTI SCENARIUL 1
398 Șc.Gim. V.Sării VALEA SARII SCENARIUL 1
399 Grad.pn V.Sării VALEA SARII SCENARIUL 1
400 Sc.Gim. Vînători VANATORI SCENARIUL 1
401 Grad pn Vînători VANATORI SCENARIUL 1
402 Şc.Gim.Mirceştii Noi VANATORI SCENARIUL 1
403 Grăd pn Mirceştii Noi VANATORI SCENARIUL 1
404 Grăd pn Jorăşti VANATORI SCENARIUL 1
405 Grad pp Petreşti VANATORI SCENARIUL 1
406 Grad pn Răduleşti VANATORI SCENARIUL 1
407 Sc.Gim. Virtescoiu VARTESCOIU SCENARIUL 1
408 Grad pn Virtescoiu VARTESCOIU SCENARIUL 1
409 Sc.Gim.Faraoanele VARTESCOIU SCENARIUL 1
410 Grad pn Faraoanele VARTESCOIU SCENARIUL 1
411 Lic. „S. Mehedinti” Vidra-liceu VIDRA SCENARIUL 1
412 Sc.Gim. Vidra VIDRA SCENARIUL 1
413 Grad pn Vidra VIDRA SCENARIUL 1
414 Sc. Gim. nr.1 Burca VIDRA SCENARIUL 1
415 Grad pn nr.1 Burca VIDRA SCENARIUL 1
416 Sc. Prim. nr.2 Burca VIDRA SCENARIUL 1
417 Grad pn nr.2 Burca VIDRA SCENARIUL 1
418 Sc. Prim. Ireşti VIDRA SCENARIUL 1
419 Grad pn Ireşti VIDRA SCENARIUL 1
420 Grad pn Scafari VIDRA SCENARIUL 1
421 Grad pn Şerbeşti VIDRA SCENARIUL 1
422 Sc.Prim. Tichiriş VIDRA SCENARIUL 1
423 Grad pn Tichiriş VIDRA SCENARIUL 1
424 Sc.Prim. Viişoara VIDRA SCENARIUL 1
425 Grad pn Viişoara VIDRA SCENARIUL 1
426 Grad pn Voloşcani VIDRA SCENARIUL 1
427 Sc.Gim.”Regina Maria” Vintileasca VINTILEASCA SCENARIUL 1
428 Grad pn „Gărgăriţa Riţa” Vintileasca VINTILEASCA SCENARIUL 1
429 Sc.Gim.Pictor „Bălăşescu” Bahnele VINTILEASCA SCENARIUL 1
430 Grăd”Merişorul de aur” Bahnele VINTILEASCA SCENARIUL 1
431 Sc.Gim.Vizantea Razaseasca VIZANTEA LIVEZI SCENARIUL 1
432 Grad pn Vizantea Răzăşească VIZANTEA LIVEZI SCENARIUL 1
433 Sc.Gim. Vizantea Manastireasca VIZANTEA LIVEZI SCENARIUL 1
434 Grad pn Vizantea Mânăstirească VIZANTEA LIVEZI SCENARIUL 1
435 Sc.Prim. Livezile VIZANTEA LIVEZI SCENARIUL 1
436 Grad pn Livezile VIZANTEA LIVEZI SCENARIUL 1
437 Sc.Gim. „N. Jechianu” Vrâncioaia VRANCIOAIA SCENARIUL 1
438 Grad pn Vrîncioaia VRANCIOAIA SCENARIUL 1
439 Sc.Gim. Spineşti VRANCIOAIA SCENARIUL 1
440 Grăd pn Spineşti VRANCIOAIA SCENARIUL 1
441 Sc.Prim. Munceii VRANCIOAIA SCENARIUL 1
442 Grăd pn Muncei VRANCIOAIA SCENARIUL 1
443 Sc.Prim. Poiana VRANCIOAIA SCENARIUL 1
444 Grăd pn Poiana VRANCIOAIA SCENARIUL 1
445 Sc. Prim. Ploştina VRANCIOAIA SCENARIUL 1
446 Grăd pn Ploştina VRANCIOAIA SCENARIUL 1
447 Sc.Gim. Vulturu VULTURU SCENARIUL 1
448 Grad pn nr 1 Vulturu VULTURU SCENARIUL 1
449 Grad pn nr 2 Vulturu VULTURU SCENARIUL 1
450 Grad pn Botarlau VULTURU SCENARIUL 1
451 Sc.Gim. Hangulesti VULTURU SCENARIUL 1
452 Grad pn Hingulesti VULTURU SCENARIUL 1

Articolul precedentNelu Tătaru propune prelungirea stării de alertă
Articolul următorVictor Ponta – jucăria preferată a sistemului. Dosare grele fabricate la comandă