Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, aferent perioadei de programare 2021–2027.

Scopul programului este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

Obiectivele urmărite de program sunt următoarele:

Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local;

Creșterea calității si capacitatii serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin asigurarea de personal de specialitate bine pregătit la nivel local si infrastructura adecvată;

Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de sprijin și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate;

Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate.

„Pentru a rupe ciclul intergenerațional al sărăciei trebuie să realizăm intervenții integrate, ce presupun dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea intervențiilor la nivel local și prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor financiare și umane la nivelul UAT-urilor. Până acum, este evidentă dezvoltarea inegală a serviciilor și din punct de vedere al categoriilor de beneficiari, acest lucru motivând abordarea urmărită în cadrul programului. Arhitectura intervențiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată implementarea acțiunilor în mod coerent și eficient și să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile țintite, fără a dispersa efortul financiar. La nivel de program, prioritățile sprijină grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind măsuri care sunt interconectate, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervențiilor. De asemenea, ne asigurăm că răspundem în mod sinergic recomandărilor de țară pe care România le‑a primit din partea organismelor internaționale”, a transmis ministrul Marcel Ioan Boloș.

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) beneficiază de o alocare totală de 4.152.109.995 euro. 

Articolul precedentPeste 110 milioane de euro pentru dotarea liceelor cu laboratoare inteligente
Articolul următorConcursul pentru ocuparea funcției de adjunct al șefului IPJ Vrancea, picat de toți cei trei candidați