Pesta Porcină Africană a fost confirmată într-o gospodărie,din localitatea Focșani, județul Vrancea. „În data de 14.02.2020, a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine
Africane într-o gospodărie având ca efectiv 28 porci,din care 1 porc mort situată în
localitatea Focșani, județul Vrancea. În urma confirmării diagnosticului de către Institutul de Diagnostic și Sănătate
Animală București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de Referință pentru Diagnostic și
Sănătate Animală, serviciile veterinare au intervenit de urgență.
Gospodăria din localitatea Focșani, județul Vrancea a fost plasata sub
supraveghere oficială, au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor,
animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport, precum și
dezinfecția exploatației.
Pentru a preveni răspândirea bolii, Centrul Local de Combatere a Bolilor
Vrancea a dispus, conform planului de măsuri adoptat, eliminarea porcilor din
exploatație prin evaluare, eutanasiere, îngropare sau incinerare si dezinfecție.
D.S.V.S.A. Vrancea solicită sprijinul şi înțelegerea cetățenilor pentru respectarea
acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii și consecinţele economice grave
generate de apariția ei.
Proprietarii animalelor afectate vor beneficia de despăgubiri, conform
prevederilor H.G. nr. 1214/2009, modificată și completată prin HG nr. 484/2018.
Ancheta epidemiologică este în desfășurare.
Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici
cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având însă impact la nivel
social din punct de vedere economic, anunță Direcția Sanitar Veterinară Vrancea.