Vulpe a băgat botul la borcanul cu miere. Cel puțin asta spune Tribunalul Vrancea care l-a condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare și la 5 ani de interzicere a unor drepturi, inclusiv de a alege și de a fi ales. Sentința poate fi atacată cu apel și este ca urmare a faptului că primarul comunei Tănăsoaia – Romeo Vulpe (PSD) a încasat bani europeni pe măsura tânărului fermier, cu facturi false, subvenții și ajutor bănesc pentru stupi de albine pe care nu i-a avut niciodată. Totodată, instanța îl obligă pe edil să presteze muncă în folosul comunității, timp de 3 luni, la Primăria pe care o conduce sau la o școală din comună.

Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: Condamnă pe inculpatul VULPE ROMEO la o pedeapsă principală de 3 (trei) ani închisoare ?i 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credin?ă de documente ori declara?ii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat ob?inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei, prev. de art. 18 ind.1 alin. l din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. l Cod penal ?i art. 5 alin .1 Cod penal (3 acte materiale). Conform art. 91, art. 92 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. Conform art. 94 alin. 2 Cod penal, stabile?te ca organ de supraveghere Serviciul de Proba?iune Vrancea. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal obligă pe inculpat, ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte la serviciul de proba?iune, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea lui; – să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei şi orice deplasare care depă?e?te 5 zile; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informa?ii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lui de existen?ă. Conform art. 93 alin. 2 Cod penal impune inculpatului să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. Conform art. 93 alin. 3 Cod penal obligă pe inculpat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioada de 90 zile, la una din cele două institu?ii men?ionate în baza de date afişată de Direc?ia Na?ionala de Proba?iune, respectiv Primăria Tănăsoaia sau ?coala cu clasele I – VIII Tănăsoaia, sat Feldioara, jude?ul Vrancea. Conform art. 583 alin. 2 Cod procedură penală atrage aten?ia inculpatului asupra disp. art. 96 alin. 1 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obliga?iile impuse de instan?ă. Conform art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. Conform art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală în referire la art. 1349 şi art. 1357 Cod civil obligă pe inculpat să plătească păr?ii civile Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale Bucure?ti suma de 19.414 lei, despăgubiri civile precum şi accesoriile fiscale conform Codului de procedură fiscală calculate de la data decontării fiecărei tran?e de plată şi până la achitarea efectivă a prejudiciului. Respinge restul preten?iilor civile solicitate de partea civilă A.F.I.R., ca nefondate. Men?ine măsura sechestrului asigurător instituită asupra sumei de 6.000 euro aflată la Banca Transilvania, Sucursala Adjud, în contul bancar nr. pe numele inculpatului Vulpe Romeo, până la achitarea integrală a prejudiciului către partea civilă Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale Bucure?ti. Conform art. 25 alin. 3 Cod procedură penală dispune desfiin?area totală a înscrisurilor false, respectiv cele 3 cereri de plată depuse de inculpatul Vulpe Romeo la OJFIR Vrancea din 25.10.2010 din 26.10.2011 din 08.01.2013. Conform art. 275 alin. 1 Cod procedura penala, obligă pe inculpat să plătească statului suma de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Constată că inculpatul a fost asistat de avocat ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în şedinţă publică azi, 10.08.2020.
Document: Hotarâre 107/2020 10.08.2020

Articolul precedentVIDEO Tulcean prins de polițiștii și procurorii vrânceni, în trafic, cu droguri de mare risc
Articolul următorProcedura de donare de plasmă, simplificată. Care sunt noile condiții