În primele 9 luni ale anului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a verificat 69 de unități școlare cu personalitate juridică. În cadrul acestor acțiuni, s-au constatat 388 deficiențe și s-au aplicat 317 avertismente și 9 amenzi, în valoare de 8.000 de lei. Totodată, cu ocazia acestor controale, s-au efectuat 157 de exerciții de alarmare, evacuare și intervenție (la cutremur sau la incendiu) și 69 de instruiri de specialitate. Alte activități derulate de pompierii vrânceni la unitățile de învățământ, în primele 9 luni ale anului, au fost:                 ”- s-a acordat asistență tehnică de specialitate pe timpul executării controalelor, precum și conducătorilor unităților școlare care vin în audiență la sediul inspectoratului;                           – unul din obiectivele Serviciului Inspecția de Prevenire pentru anul 2018 este reducerea numărului de construcții cu destinația de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu;                                                                                                            – s-au desfășurat activități de informare preventivă (activități interactive în unitățile de învățământ, instruiri, exerciții, puncte de informare, lecții deschise, Ziua Porților Deschise etc.);                                                                                                                                  – s-a constatat un procent ridicat al respingerilor la solicitările de avize/autorizații de securitate la incendiu din cauza calității documentațiilor tehnice prezentate, implicarea redusă a celorlalți factori care concură la asigurarea calității construcțiilor (proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici) și slaba reacție la nivelul autorităților administrației publice locale în a soluționa obligații ce le revin, potrivit legii, în domeniul apărării împotriva incendiilor.” (sursa: raport ISU Vrancea)

Statistica privind autorizația de securitate la incendiu în cazul unităților școlare din județ nu este una pozitivă. Dintre cele 92 de unități școlare care trebuie să dețină autorizație de securitate la incendiu, doar 41 au acest aviz, în timp ce 51 funcționează fără autorizație. Totodată, din totalul de 225 de clădiri în care se desfășoară procesul educațional, raportul este aproape egal: 113 clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu, iar 112 imobile nu dețin această autorizație. Legea nr. 307/2206 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare stipulează, la art.44, pct. V, lit.b, că ”punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente, la care s-au executat lucrări de modificare și/sau s-a schimbat destinația acestora, fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 de lei la 50.000 de lei”.

Articolul precedentOprișan vrea la Cotroceni
Articolul următorViolența în școală: loviri, furturi și agresiuni sexuale