Ministerul Afacerilor Interne a pus în transparență decizională proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea eficientizării procedurilor de recrutare și selecție a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ,  reevaluarea profilului candidaților, cât  creșterea nivelului de pregătire al acestora.

În fapt, modificările aduse au în vederere evaluarea probei scrise la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, în sensul introducerii și a altor domenii de evaluare, precum legislație specifică instituției și  instituțiilor politice ale statului, educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, exerciții privind deprinderea raționamentului logic.

În ceea ce privește  evaluarea performanțelor fizice, modalitatea de punctare va reevaluată, aceasta urmând să fie apreciată cu note care vor fi luate în calcul la stabilirea notei finale de admitere. Criteriile specifice de recrutare pentru școlile de poliție au fost completate cu cel privind deţinerea sau obţinerea până la absolvire a permisului de conducere categoria B de către candidații pe locurile repartizate Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

În același timp, proiectul de  modificare a actului normativ conține noi prevederi astfel:

  • procedura de întocmire a anexelor la fişa postului- se va stabili faptul că întocmirea anexelor la fișa postului se realizează fără parcurgerea procedurii de analiză în cadrul comisiei de analiză;
  • se vor stabili noi atribuţii pentru compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, în acord cu procedurile aplicate în perioada stării de urgență/alertă;
  • vor fi introduse  noi rubrici în fișa matricolă în care vor fi completate datele și informațiile referitoare la situația disciplinară a polițistului/cadrului militar;
  • vor fi stabilite atribuții în ceea ce privește depunerea de către candidați a documentelor în dosarul de recrutare, obligația înregistrării acestora la depunere, precum și a confirmării primirii documentelor transmise de candidat pe e-mail.

Proiectul de ordin va conține și  norme tranzitorii:

  • în ceea ce privește proba scrisă administrată la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal, normele nou introduse nu se aplică în sesiunile de admitere organizate în anul 2021;
  • în ceea ce privește procedura de notare a probei de evaluare a performanțelor fizice, aceasta nu se aplică candidaților la concursul de admitere la programul de studii universitare de licență organizat la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în anul universitar 2021/2022.

Ordinul MAI nr. 140/2016, în forma actuală, conține o multitudine de prevederi care au creat o serie de probleme, cele mai frecevente fiind cele referitoare la modul de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru trecerea in corpul ofiterilor. Pentru a vă susține principalele nemultumiri pe care le aveți fata de prevederile actuale ale actului normativ, așteptăm sugestiile și propunerile voastre la adresa de email [email protected].

CITEȘTE AICI PROIECTUL DE ORDIN DE MINISTRU

VEZI AICI TABELUL COMPARATIV CU MODIFICARILE ADUSE

Text preluat de la Sindicatul Europol

Articolul precedentULTIMA ORĂ Trei morți, azi noapte, într-un accident pe centura Focșaniului
Articolul următorCine sunt tinerii care au murit în accidentul de azi noapte, de pe centura Focșaniului