Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea organizează concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist I – relații publice (purtător de cuvânt), prin încadrare directă din sursă externă. Pentru a participa la concurs, doritorii trebuie să fie absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență (echivalentă) de știinţe juridice sau științe ale comunicării. Alte condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor să se înscrie la concurs sunt:                    – să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;    – să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;                – să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;              – să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;                                                                     – să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;                   – să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;                                                                                                 – să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale).

Dosarele pentru participare la concurs se depun până pe data de 22 ianuarie, la sediul IPJ Vrancea. Detaliile concursului, precum și tematicile și bibliografia, se găsesc pe site-ul instituției. De asemenea, informații se pot cere și la sediul IPJ Vrancea din municipiul Focşani, Str. Cezar Bolliac nr.12.

Articolul precedentUrmărit internațional din Vrancea, pentru infracțiuni sexuale, prins după 6 luni, la Rm. Sărat
Articolul următorUn vrâncean supraviețuiește lună de lună cu sângele donat de doi pompieri